Zespoły artystyczne

BRZUSTOWIANKI (BRZUSTOWIANIE)

Zespół ludowy pieśni i tańca "Brzustowianki" (znany także pod nazwą "Brzustowianie") rozpoczął swoją działalność w 1984 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich. Grupa liczy dwudziestu stałych członków, ciągle będąc otwartą dla wszystkich zaintersowanych. Warto zaznaczy, że trzy osoby zespołu tworzą zespół muzyków grających na tradycyjnych instrumentach ludowych - akordeonie, skrzypcach i bębenku. Kierownikiem artstycznym zespołu jest pan Wiesław Kopacz. Członkowie zespołu występują w strojach opoczyńskich z pewnymi elementami stroju rawskiego.

Repertuar “Brzustowianek” to prezentacja tradycyjnych obrzędów ludowych, dawne pieśni ludowe, przyśpiewki, porzekadła, monologi i tańce ludowe. Zespół występuje na różnorodnego  rodzaju imprezach, przeglądach i konkursach folklorystycznych. "Brzustowianki" posiadają bogatą kolekcję nagród i wyróżnień. Godnym uwagi jest fakt, iż  piosenki ludowe i gawędy w wykonaniu "Brzustowianek" zostały nagrane przez Radio Kielce.

ZESPÓŁ DZIECIĘCY "WAŻKA"

Zespół dziecięcy z Brzustowa śpiewa, tańczy i prezentuje kulturę ludową regionu opoczyńskiego. Założony został w 2007 roku i prowadzony jest przez pana Zbigniewa Kosylaka. Należą do niego w większości uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie. Na swoim koncie ma on wiele osiągnięć artystycznych i jest niezwykle chętnie oglądany przez widownię. Ich repertuar to opoczyńskie pieśni ludowe oraz utwory własnej kompozycji.

CHÓR PARAFIALNY

Chór powstał w grudniu 2007 roku. Jego kierownikiem artystycznym jest pan Zbigniew Kosylak, organista kościoła parafialnego w Brzustowie. Członkami zespołu są mieszkańcy parafii Brzustów. Zespół wykonuje pieśni kościelne uświetniając uroczystości parafialne, takie jak Pasterka, Rezurekcja, msze odpustowe i inne. Chór występował także podczas wielu imprez organizowanych poza Brzustowem, między innymi na Gminnym Koncercie Kolęd w Królowej Woli (2008, 2009, 2010) oraz na Koncercie Kolęd w Kraśnicy (2009).

Michał Gawęda