Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły w Brzustowie

Dyrektorzy szkoły (jednocześnie nauczyciele)

 • p. Miernikowa
 • p. Walewski
 • Jan Piotrowicz
 • Marian Latosiński
 • Barbara Opacka (Gminny Dyrektor Szkół)
 • Julian Zięba
 • Maria Zięba
 • Barbara Klatka

Nauczyciele

 • Lucyna Matuszewska
 • Pelagia Piotrowicz 
 • Stefania Latosińska
 • Stanisława Szymor 
 • Barbara Olczyk 
 • Beata Kądziela
 • Danuta Karwas
 • Danuta Zapart
 • Bogumiła Wijata 
 • Marian Wijta 
 • Maryla Fidos 
 • Barbara Moskwie 
 • Zdzisław Kowalski
 • Zofia Migała–Dziedzic
 • Jadwiga Stępień
 • Alicja Natkańska
 • J. Ślęzak
 • Sabina Klata
 • Danuta Olszowiec
 • Lucyna Treter-Grzyb
 • Tadeusz Błaszczykowski
 • Zofia Sułek
 • Henryk Sułek
 • Teresa Lubicka
 • Joanna Opińska
 • Piotr Ciepluch 
 • Stanisław Bąkowski 
 • Agata Marciszewska 
 • Monika Zassowska
 • Stefan Gwizdoń
 • Barbara Walasik
 • Małgorzata Krotosz
 • Wanda Derlatka

Obecnie zatrudnieni nauczyciele

 • Teresa Warczyńska
 • Joanna Wojtasik
 • Jolanta Kopacz
 • Małgorzata Koselak 
 • Aleksandra Koselak
 • Anna Kosylak
 • Anna Dutkiewicz
 • Iwona Kurzyk
 • Wiesław Kopacz (Katecheta)

Pracownicy szkoły w Brzustowie

 • Józef Pazurek
 • Stanisław Kuta 
 • Stanisława Kopacz 
 • Marian Krakowiak
 • Teresa Mąkola
 • Janina Baran
 • Jan Porwański
 • Stanisław Koprek
 • Józefa Koprek
 • Stanisław Śliwka
 • Stefania Dróżdż
 • Jolanta Nowak
 • Monika Strawińska
 • Zofia Kowalska
 • Krystyna Gawęda
 • Dorota Wieczorek
 • Mariola Gawęda
 • Jan Śliwka
 • Bożena Śliwka
 • Zofia Dąbrowska
 • Iwona Dąbrowska
 • Tadeusz Grzyb
 • Piotr Grałek

Michał, Andzia