Budynki szkoły na przestrzeni lat

Budynek Szkoły Powszechnej w Brzustowie (1937-1945)

Budynek został oddany do użytku w 1937 roku. Budynek szkoły był piętrowy, murowany z czerwonej cegły. Budynek znajdował się koło torów kolejowych. Szkoła ta mogła być dwuklasowa jak większość tego typu szkół w powiecie opoczyńskim w tamtym okresie. W czasie II wojny światowej szkoła zmieniła swoje przeznaczenie. Została zajęta przez hitlerowców. Szkoła została wysadzona w powietrze w 1945 roku podczas wycofywania się wojsk niemieckich z terenów okupowanych.

Barak Szkoły Podstawowej w Brzustowie (1945-1964)

Budynek został zbudowany po II wojnie światowej na potrzeby oświatowe. Miał on służyć dzieciom uczącym się do tej pory w wynajmowanych pomieszczeniach brzustowskich domów. Barak został zlokalizowany w miejscu dzisiejszego sklepu GS-u i zbudowany był z drewna pochodzącego z poniemieckich baraków w Ciebłowicach Dużych. Budynek posiadał trzy sale lekcyjne, pokój nauczycielski oraz korytarz, służący zimą jako niewielkich rozmiarów sala gimnastyczna. W każdym pomieszczeniu znajdował się piec kaflowy, wszystkie obsługiwane były przez szkolnego woźnego - pana Stanisława Koprka. Po 1964 roku barak przekształcono w magazyn nawozów i Klub Rolnika. Budynek rozebrano w latach 70-tych XX wieku.

Budynek obecnej Publicznej Szkoły Podstawowej (od 1964)

Szkoła została wzniesiona w 1964 roku z inicjatywy władz państwa z okazji zbliżającej się rocznicy tysiąclecia państwa polskiego. Zorganizowano wtedy akcję „budujemy 1000 szkół na 1000-lecie”, zatem szkoła w Brzustowie to typowa „tysiąclatka”. Budynek szkoły podstawowej został usytuowany na początku miejscowości pod numerem pierwszym.

Budynek szkoły jest duży i wszechstronny. Szkoła posiada 8 sal lekcyjnych: pracownię matematyczną, przyrodniczą i humanistyczną, 3 sale do zajęć zintegrowanych, salę oddziału przedszkolnego i salę katechetyczną. W salach równolegle może się uczyć 280 uczniów. W pracowni matematycznej usytuowano stanowisko komputerowe pozwalające prowadzić zajęcia informatyczne. Stanowiska komputerowe zostały ufundowane przez Kancelarie Prezydenta RP, pana Aleksandra Kwaśniewskiego.

Oprócz tego w szkole znajdują się 2 sale gimnastyczne. Pierwsza, tzw. mniejsza sala istnieje od początku istnienia szkoły. Druga, większa została zbudowana w latach 90-tych XX wieku. Duża sala gimnastyczna ma powierzchnię około 290 m2.

W szkole znajduje się stołówka z pełnym zapleczem kuchennym i węzeł sanitarny. Biblioteka szkolna posiada około 7000 woluminów. Obok szkoły znajdują się boiska do gier zespołowych: boisko do piłki nożnej i boisko do piłki plażowej oraz skocznia do skoków w dal. Niestety boiska nie spełniają jednak wymogów do prowadzenia większych rozgrywek spotrowych.

W szkole działa samorząd uczniowski, drużyna harcerska ZHP „Knieja” (od 2008 roku) i Szkolne Koło PTSM (od 2004 roku), organizujące corocznie w czerwcu od 2005 roku Pieszy Rajd „Nenufary”.

Ważnym wydarzeniem w ostatnich latach istnienia tej placówki oświatowej było uroczyste nadanie szkole patrona, którym jest Jan Paweł II. Uroczystości nadania imienia szkole odbyły się 27 września 2005 roku. W szkole działa także Świetlica Wiejska otworzona 8 maja 2006 roku.

Michał, Andzia