Sołectwo Brzustów

Sołectwo Brzustów swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 24,91 km² i obejmuje wieś Brzustów wraz z przysiółkami Kolonia I, Kolonia II, Kolonia III oraz Wzgórze. Sołectwo liczące obecnie 848 mieszkańców usytuowane jest w południowo-zachodniej części gminy Inowłódz powiatu tomaszowskiego i pod względem wielkości zajmuje drugie miejsce w gminie. Ma ono charakter wybitnie rolniczy oraz znane jest z kultywowania folkloru i tradycji ludowych regionu Nadpilicza. Od 29 listopada 2009 roku sołtysem Brzustowa jest Pani Jadwiga Warczyk.

Inicjatywa społeczna mieszkańców przejawia się w wielu dziedzinach - w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej powołanej w 1928 r., Koła Gospodyń Wiejskich, zespołu folklorystycznego "Brzustowianie", zespółu dziecięcego "Ważka", chóru parafialnego, a w ostatnim czasie także w działalności Stowarzyszenia "Aktywny Brzustów". Najważniejsze wydarzenia o charakterze kulturalnym, odbywające się w Brzustowie to "Powiatowe Święto Ziemniaka" (pierwsza sobota października) oraz Rajd Pieszy PTSM "Nenufary" (czerwiec).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ