Historia parafii Brzustów

Parafia Brzustów jest parafią wiejską i jest parafią dość znacznych rozmiarów. W skład parafii wchodzą trzy miejscowosci - Brzustów, Sługocice i Dąbrowa. Parafię w Brzustowie erygował w dniu 2 listopada 1946 roku biskup sandomierski Jan Kanty Lorek. Macierzystą parafią parafii Brzustów są Białobrzegi Opoczyńskie (obecnie dzielnica Tomaszowa Mazowieckiego). Pierwszym proboszczem parafii został ksiąsz Jan Jakubaszek - główny założyciel parafii, dawny wikariusz parafii Białobrzegi Opoczyńskie.

Parafia Brzustów

W 1946 roku powstał drewniany kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, plebania oraz budynki gospodarcze. Ofiarodawcami ziemi pod kościół parafialny była rodzina Rudzkich. Rok póżniej, w 1947 roku powstał na Wzgórzu cmentarz parafialny. Ofiarodawcami ziemi pod cmentarz parafialny była rodzina Bąkowskich. To były dzieła księdza proboszcza Jana Jakubaszka, który swą posługę duszpasterska w parafii Brzustów pełnił do sierpnia 1958 roku. Kolejnym proboszczem został ksiądz Zygmunt Kwiatkowski.

Od początku istnienia parafii, parafianie i urzędujący proboszcz myśleli o okazałym kościele. Materiały budowlane oraz pieniądze były zbierane od początku, gdy tylko narodził się pomysł nowego kościoła. Już w maju 1959 roku wiedziano jak będzie wyglądał przyszły kościół. Wybrano kościół z jedna wieżą - nad wejściem do kościoła, oraz styl krzyżowy z dwiema kaplicami-ołtarzami na bokach koscioła. Na jesieni 1959 roku wysłano plany przyszłego koscioła do ztwierdzenia w Kurii Sandomierskiej, z której nadeszła wkrótce pozytywna odpowiedź. 18 czewca 1961 roku odbyła się wizyta księdza biskupa Piotra Gołebiowskiego który bierzmował aż 390 kandydatów. Przy tej okazji przyjechało do Brzustowa także wielu księży. Ksiądz Zygmunt Kwiatkowski swoją posługę duszpaterską prowadziłdo dnia 17 sierpnia 1967 roku, kiedy to odszedł z przyczyn osobistych.

Nowym administratorem parafii został ksiądz Stanisław Gołyżniak. Przybył on do parafi 8 września 1967 roku. Do czasu przyjazdu nowego proboszcza administracja parafi powierzona została Zgromadzeniu Filipinów ze Studziannej. Do Brzustowa dojeżdżał w tym czasie ksiądz Antoni Jakubczyk. Na wiosnę 1968 roku parafianie wznieśli ogrodzenie wokół cmentarza parafialnego, po wcześniejszym zakupie materiałów przez księdza proboszcza. Dnia 25 sierpnia 1968 roku miała miejsce wizyta księdza biskupa Walentego Wójcika, który bierzmował 234 kandydatów. Wizyta była połączona z wizytacją kanoniczną parafii. W 1972 roku w parafii odbyła się uroczystość peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ksiądz Stanisław Gołyżniak swoją posługę duszpasterską prowadził do 14 października 1974 roku; niestety jego stan zdrowia nie pozwalał mu dłuzej pracować w Brzustowie.

Nowym proboszczem (najpierw był wikariuszem ekonomem) został mianowany w dniu 14 października 1974 roku ksiądz Stanisław Mandecki. Po dostatecznym zebraniu materiałów budowlanych w 1979 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła. W 1980 roku wmurowano kamień węgielny, poświęcony dnia 26 sierpnia 1980 roku przez Ojca Świetego Jana Pawła II. Budowę kościoła zakończono w 1982 roku, a w 1983 roku ksiądz biskup Edward Materski dokonał uroczystego poświęcenia światyni.

W 1986 roku w parafii odbyły się uroczystości peregrynacji relikwi Świętego Krzyża. W roku milenijnym 2000 odbyły się uroczystości nawiedzenia parafię przez figury Matki Boskiej Fatimskiej. Ksiądz Stanisław Mandecki swoją posługę duszpasterską pelnił do września 2002 roku. Ksiądz Mandecki sam poprosił o zwolnienie go z obowiązków proboszcza z powodu problemów zdrowotnych. 

Nowym proboszczem został mianowany ksiądz Marian Magdziak. Niestety jego posługa w parafii Brzustów nie trwała długo; problemem było słabe zdrowie ksiedz proboszcza. W lipcu 2004 roku przysłano do pomocy księdza wikariusza Marka Polewczyka, który we wrześniu stał się proboszczem parafii. Po tragicznej śmierci księdza proboszcza Magdziaka odbyło się w Brzustowie uroczyste nabożeństwo pożegnalne, po którym ciało proboszcza przewieziono do rodzinnej miejscowości Skrzypne, kolo Zakopanego.

PARAFIA BRZUSTÓW NA MAPIE PIELGRZYMEK

Parafia Brzustów to także półmetek drogi pieszej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Pielgrzymi z WAPM od 1980 roku dnia 9 sierpnia przybywają na nocleg. Śpią w brzustowskich stodołach lub we własnych namiotach. Mieszkańcy Brzustowa goszczą ich w swoich progach oferując ciepłą wodę a czsami częstują pielgrzymów swoimi wypiekami lub mlekiem. W sąsiednich Sługocicach zatrzymują się żołnierze idący na Jasną Górę. O godzinie 21.00 pielgrzymi i mieszkańcy zbierają się na placu przed kościołem parafialnym na apelu jasnogórskim. 10 sierpnia wczesnym rankiem pielgrzymi wychodzą w dalszą drogę.

Przez Brzustów przechodzi także, w ostatnią sobotę września piesza tomaszowska pielgrzymka do Studziannej-Poświętne na tzw. "drewniany odpust", czyli odpust św. Michała.  29 cerwca odbywa sie odpust Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 26 sierpnia odbywa się odpust Matki Boskiej Częstochowskiej.

Z parafii Brzustów były dotychczas trzy powołania kapłańskie. Warto dodać, iż przy parafii działa także od 2007 roku Chór Parafialny prowadzony przez pana Zbigniewa Kosylaka - organistę kościoła parafialnego.

Michał Gawęda

Źródła: kronika parafii, informacje własne.