Kapliczka Eufemii i Napoleona Ossowskich z 1856 roku

Kapliczka ufundowana przez Eufemię i Napoleona Ossowskich w 1856 roku w Brzustowie, która znajduje się dziś na drugim od strony Sługocic skrzyżowaniu w pobliżu remizy OSP w Brzustowie (na przeciwko budynku OSP). 

Kapliczka Eufemii i Napoleona Ossowskich z 1856 roku

Wiadomo, że Napoleon Ossowski był nadleśniczym leśnictwa Radzice, który pełnił swoje obowiązki w Brzustowie od co najmniej 1854 do przynajmniej 1875 roku. Trudno z całą pewnością stwierdzić, czy i z którego szlacheckiego rodu Ossowskich pochodzili; istnieje możliwość, iż należeli do Ossowskich herbu Dołęga z linii łomżyńskiej. W materiałach archiwalnych udało się potwierdzić także, iż nowoprzyjęty na rok 1830/31 Napoleon Ossowski (syn Antoniego i Anieli Sankowskiej) sposobił się do powołania leśnego w Szkole Leśnej Teoretycznej w Warszawie. W 1830 roku w parafii św. Zygmunta w Częstochowie odbył się ślub Napoleona Ignacego Ossowskiego z Joanną córką Bonawentury i Joanny małżonków Trepków z Woli Stankowskiej (akt nr 85; prawdopodobnie chodzi tu o naszego późniejszego nadleśniczego.

Kapliczka Eufemii i Napoleona Ossowskich z 1856 roku

W 1838 roku Napoleon Ossowski pełni obowiązki podleśnego Straży w Konopiskach Leśnictwa Krzepice, w Guberni Kaliskiej. Następnie, jak już podaliśmy jest on nadleśniczym Leśnictwa Radzice z siedzibą w Brzustowie. Nadleśniczy Napoleon Ossowski zmarł w 1878 i jest pochowany na cmentarzu w Drzewicy.

Nie znamy intencji wystawienia przez Eufemię i Napoleona Ossowskich  w 1856 r. kapliczki w Brzustowie. Być może jakieś informacje dotyczące zarówno intencji jak i samych darczyńców kapliczki znajdują się w kronikach parafii św. Marcina w Białobrzegach Opoczyńskich (obecnie Tomaszów Mazowiecki), a także parafii w Drzewicy.

Wszystkich posiadających jakieś dane o Napoleonie Ossowskim i jego rodzinie zapraszamy do uzupełnienia podanych przez nas informacji.