Akt chrztu Jana Chełmińskiego z 1851 roku

Akt Chrztu
Jana Chełmińskiego
z dn. 19 lutego 1851 r.

(pisownia oryginalna)

Brzustów, Akt nr 13.

Działo się we wsi Białobrzegach dnia dziewiętnastego lutego Tysiąc Osiemset Pięćdziesiątego Pierwszego roku o godzinie trzeciej po południu.

Stawił się Maxymilian Chełmiński Nad Leśniczy Lasów Rządowych Redzice, lat trzydzieści liczący, w Wsi Brzustowie zamieszkały, w obecności Kaspra Wójczyńskiego Nad Leśniczego Leśnictwa Lubochnia, w Lubochenku Guberni Warszawskiej zamieszkałego i Franciszka Wasilkowskiego Podleśnego Biórowego Leśnictwa Redzice w Wsi Brzustowie zamieszkałego, pełnoletnich. I okazał nam dziecię płci Męzkiej, urodzone w Wsi Brzustowie dnia dwódziestego siódmego stycznia bieżącego roku, o godzinie szóstej wieczorem z Jego Małżonki Kazimiery z Janczewskich, lat Dwadzieścia liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym, dla słabości dziecięcia i niemożności ze względu sprawowania Obowiązków  urzędowania Ojca dziecięcia odbytym, nadane zostały dwa Imiona Jan i Władysław, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli: Kasper Wójczyński Nad Leśniczy Leśnictwa Lubochnia i Adela Chełmońska. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany, przez nas i Onychże podpisany został.

 

Ksiądz Antoni Brzyski Proboszcz Parafij Białobrzeg /podpis/
Jako Ojciec naturalny i prawny podpisuję Maxymilian Chełmiński
Kasper Wójczyński Świadek
Franciszek Wasilkowski Świadek.

 

Źródło: AP Kielce, Zespół 568 – Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Białobrzegach 1810-1874, Sygnatura 42.