O autorze

Ryszard Bronisław Mochola urodził się 11 czerwca 1947 r. w Antoniowie. Jego rodzice - ojciec Bronisław syn Antoniego był gajowym w Leśnictwie Giełzów Nadleśnictwa Państwowego Smardzewice, zaś matka Zofia zd. Koprek była córka kowala Marcina Koprka. Obydwoje pochodzili z Brzustowa.

Do czasu ukończenia w 1961 r. szkoły podstawowej w Inowłodzu często przebywał w Brzustowie u dziadków Koprków, licznego kuzynostwa i kolegów i rówieśników. W 1966 r. ukończył Technikum Leśne w Brynku koło Tarnowskich Gór, a w 1971 r. studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, uzyskując tytuł magistra inżyniera leśnictwa.

Swoją pierwszą leśną praktykę zawodową odbywał (jeszcze jako uczeń technikum) w 1963 r. w Leśnictwie Brzustów. Po skończeniu studiów podjął pracę w polskich parkach narodowych, w których przepracował łącznie ponad 35 lat; w Babiogórskim, następnie Karkonoskim, Białowieskim, ponownie w Karkonoskim i w Kampinoskim Parku Narodowym. W roku 2009 przeszedł na emeryturę i osiadł w Lwówku Śląskim. Przez 7 lat pracy w Białowieskim Parku Narodowym był zastępcą dyrektora parku, a przez ponad 21 lat pełnił funkcję dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego. Za zasługi w zakresie ochrony przyrody został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, resortową odznaką Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz innymi licznymi medalami i odznakami.   

Do badań nad historią Brzustowa i okolic został zainspirowany przez swojego syna, prowadzącego badania nad genealogią rodziny Mochola. Dodatkową zachętą do prowadzonych od kilku lat poszukiwań historycznych była świadomość, że przy obecnym tempie życia zbyt słabo sięgamy do swoich korzeni i nie wiemy jak żyli nasi przodkowie. Chęć przybliżenia tych problemów oraz naturalne dążenie do włączenia się w obecne życie mieszkańców Brzustowa i zainspirowanie ich do aktywnych działań - choćby w ramach Stowarzyszenia Aktywny Brzustów, Koła Gospodyń Wiejskich, czy Ochotniczej Straży Pożarnej - stała się niejako naturalną konsekwencją podjętych badań. 

Świadomość, że w 2017 roku Brzustów obchodzić będzie swoje 650 lecie winna stać się motorem do zintegrowania i zaktywizowania społeczności wiejskiej oraz wszystkich tych, którzy z tej wsi pochodzą; niezaleznie od tego, gdzie obecnie mieszkają i przebywają.

Bądźmy dumni ze swojej wielkiej "Małej Ojczyzny".

♦ ♦ 

Ryszard Mochola zmarł 5 kwietnia 2015 roku w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku po wieloletniej walce z chorobą. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim.