O Brzustowie

Brzustów

Wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Inowłódz (51°29'48"N i 20°9'31"E). Sołectwo Brzustów terenem swoim obejmuje wieś Brzustów, wraz z przysiółkami Kolonia I, Kolonia II, Kolonia III oraz Wzgórze. Więcej...

Z dawnych wiadomości

  • O tragicznym wypadku przy wyrębie lasu donosi Ziemia Radomska, dnia 10 lipca 1932 roku, R. 5, Nr 155: Konstanty Wdówka z Białobrzeg gm. Unewel został tak nieszczęśliwie przygnieciony spadającą sosną przy wyrębie w lasach rządowych, że w kilka godzin zmarł w szpitalu w Tomaszowie Maz. dokąd po wypadku zosłał przewieziony.
  • Kielecki Dziennik Wojewódzki, nr 13 z 12 czerwca 1937 r. donosi: Wincenty Wierzbicki zamieszkaly w Brzustowie, Gminy Unewel, powiecie opoczyńskim, zgubił dowód tożsamości konia Seria B, Nr 152842, który unieważnia się.
  • Ziemia Radomska z 20 grudnia 1933 roku, R. 6, Nr 290 donosi o zuchwałej kradzieży: Irenie Brzeskiej ze wsi Kraśnica, niewykryty sprawca skradł materjał łokciowy i buty.

650 lat Brzustowa

Sprawa reanimacji stron

Po przygodach z nierzetelnym dostawca uslug internetowych - firma VEL.pl Mariusz Groszek (Tarnobrzeg) - oraz szeregu innych problemów, strony brzustow.pl ponownie rozpoczęły swoją działalność. Niestety nie mamy póki co możliwości uruchomienia stron w zakresie, jaki znamy z połowy 2014 r. Odbudowa stron zajmie dość sporo czasu. Prosimy o cierpliwość.